watthummuangna.com


สำหรับผู้ใช้ iphone ipad android หรือ mac os
 

 

ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน สวดมนต์พร้อมกัน 
ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการ์ณแต่ละเดือน  ในช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น. กำหนดการ์ณแต่ละเดือนติดตามได้ทาง เว็บบอร์ด

www.watthummuangna.com ถ่ายทอดสดการสวดมนต์และแสดงธรรมของหลวงตาม้า