ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน สวดมนต์พร้อมกัน 
ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการ์ณแต่ละเดือน  ในช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น. กำหนดการ์ณแต่ละเดือนติดตามได้ทาง เว็บบอร์ด

www.watthummuangna.com ถ่ายทอดสดการสวดมนต์และแสดงธรรมของหลวงตาม้า วิธีการรับชมผ่านมือถือ
สำหรับท่านที่เน็ตช้าสามารถรับฟังช่องทางถ่ายทอดเฉพาะเสียงได้ที่ luangtamalives.com

Windows media player
Windows media player ในการรับสัญญาณบน PC แนะนำให้ใชโปรแกรม Internet Explorer ในการรับชม
และในเครื่องมีการติดตั้ง Windows media Player ไว้ เป็นโปรแกรมหลักในการเล่นสื่อมัลติมีเดีย