หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

 
บทสวดจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ หลวงปู่ทวด หลวงตาม้า แจกพระผงจักรพรรดิ สูตร หลวงปู่ดู่ โดยหลวงตาม้า
Watthummuangna Temple Buddha Dharma Sangha